Monday, November 14, 2011

Mikhail BaryshnikovUploaded by ilyaballet on You Tube

Barishnikov Don Quixote ABT variation


Uploaded by smog2k on You Tube

Pas De Deux from Don Quixote by Lyudmila Semenyaka and Mikhail Baryshnikov (1968)